top of page

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

  • Ülkemizdeki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve üyesi olduğu kuruluşların şartlarına uymak

  • Çalışanlar ve tedarikçilere sürekli eğitim vermeyi ve bu ilkeleri uygulamalar için teşvik etmek

  • Bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyerek her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamak

  • Bu ilkeler ışığında OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizi daha iyiye gidecek şekilde sürekli uygulamak ve geliştirmektir.

 

Bu ilkelerimizi etkin tutmak için amaç ve hedeflerimiz:

 

• Kazaların ve ramak kala olaylarının tümünün kayıt altına alınarak gerekli önlemleri almak

• Koruyucu ekipman kullanımı konusunda çalışanları bilinçlendirmek ve bu konuda önlemler almak.

• Tüm Faaliyetlerimiz Kapsamında Olası Tehlikeli Durum ve Davranışlar İle İlgili Risk Değerlendirmelerini Sistematik Bir Şekilde Yaparak Önleme Kültürünü Yerleştirme

• Tüm Çalışanlarına ve İlgili Taraflara, Gerekli Bilgilendirme ve Eğitimler Yardımıyla Kendilerinin, Diğer Çalışanların ve Ziyaretçilerin Sağlık ve Güvenliklerini Tehlikeye Atmamayı temel görev olarak benimsetme. 

• Her türlü sağlık, güvenlik, çevre, yasal yükümlülükler, firma ve personel arasında oluşabilecek sorunlar ile ilgili ve benzeri konularda yönetim temsilcisi aracılığı ile personelin bilgilendirilmesi.

• Yaralanmaların ve sağlığın bozulmasının önlenmesi, uygulanabilir yasal şartlara ve firmamızın taahhüt ettiği diğer şartlara uygunluk ve sürekli iyileştirme için çalışanların sorumluluklarını benimsetme

Metal Asma Tavan, Asma Tavan, özel Metal Asma Tavan

bottom of page