top of page

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

  • Ülkemizdeki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve üyesi olduğu kuruluşların şartlarına uymak.
  • Çalışanlar ve tedarikçilere sürekli eğitim vermeyi ve bu ilkeleri uygulamalar için teşvik etmek.
  • Bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyerek her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamak.
  • Bu ilkeler ışığında OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizi daha iyiye gidecek şekilde sürekli uygulamak ve geliştirmektir.
 
Bu ilkelerimizi etkin tutmak için amaç ve hedeflerimiz:
 
  • Kazaların ve ramak kala olaylarının tümünün kayıt altına alınarak gerekli önlemleri almak.
  • Koruyucu ekipman kullanımı konusunda çalışanları bilinçlendirmek ve bu konuda önlemler almak.
  • Tüm Faaliyetlerimiz Kapsamında Olası Tehlikeli Durum ve Davranışlar İle İlgili Risk Değerlendirmelerini Sistematik Bir Şekilde Yaparak Önleme Kültürünü Yerleştirme.
  • Tüm Çalışanlarına ve İlgili Taraflara, Gerekli Bilgilendirme ve Eğitimler Yardımıyla Kendilerinin, Diğer Çalışanların ve Ziyaretçilerin Sağlık ve Güvenliklerini Tehlikeye Atmamayı temel görev olarak benimsetme. 
  • Her türlü sağlık, güvenlik, çevre, yasal yükümlülükler, firma ve personel arasında oluşabilecek sorunlar ile ilgili ve benzeri konularda yönetim temsilcisi aracılığı ile personelin bilgilendirilmesi.
  • Yaralanmaların ve sağlığın bozulmasının önlenmesi, uygulanabilir yasal şartlara ve firmamızın taahhüt ettiği diğer şartlara uygunluk ve sürekli iyileştirme için çalışanların sorumluluklarını benimsetme.
bottom of page