top of page

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 • Ülkemizdeki çevre mevzuatına uymak ve güncelliğini sağlamak.
 • Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamak.
 • Çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararları tespit etmek.
 • Çevre bilincinin tüm çalışanlarımız, mal ve hizmet veren tüm tedarikçilerimiz  tarafından benimsenmesi ve bir yaşam felsefesi haline gelmesi için gerekli tüm eğitim, duyuru ve bilinçlendirme faaliyetlerini yürütmek. Uygulamalarımızla rakiplerimize, paydaşlarımıza, topluma ve diğer işletmelere örnek olarak, bilgi ve deneyimlerimizi paylaşma, çevre bilincinin yaygınlaştırılmasına  katkıda bulunmak.
 • Ürettiğimiz hizmetler sırasında ekolojik dengeyi korumak ve olumsuz etkileri en aza indirmek için gerekli her türlü önlemi almak.
 • Faaliyetlerimiz sırasında doğal kaynak kullanımı ve atık üretiminin azalmasını; hava, toprak ve suyun sürekli izlenmesi ve korunması için gerekli çalışmaları yaparak kirliliğin önlenmesini sağlamak, çevresel boyutları belirleyerek, çevresel etkilerin türlerini ve zararları tespit etmek .
 • İşlerimizi yaparken çevre ile ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere uymak, çevre sağlığı performansımızın sürekli iyileştirilmesi yönünde hareket etmek, bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyip  gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamak. 
 • Bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyerek her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamak.
 • Bu ilkeler ışığında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemimizi daha iyiye gidecek şekilde sürekli uygulamak ve geliştirmektir.

Bu ilkelerimizi etkin tutmak için amaç ve hedeflerimiz:
 
 • Çevre ile ilgili kazaların ve ramak kala olaylarının tümünün kayıt altına alınarak gerekli önlemleri almak.
 • Tehlikeli atık ortaya çıkaran malzeme tüketimini mümkün olabildiğince azaltmak.
 • Kirliliği ve atıkları en aza indirmek.
 • Çalışanları sürekli eğitmek ve tedarikçilerimizi bilgilendirmek.
 • Enerji kullanımı verimliliğini arttırmak.
 • Faaliyetlerimiz ve ürünlerimizden ortaya çıkan tehlikeli atıkların uygun biçimde bertarafını sağlamak.
 • Geri dönüşebilir atıkları belirleyip, uygun kaplarda tasnifleyerek dönüşüm miktarını arttırmak.
bottom of page